Jens-Kjeld Jensen flyttede til Færøerne i 1970 og har gennem sine mange artikler og bøger gjort en stor indsats for at øge kendskabet til øernes dyre- og planteliv. For sit engagement har han modtaget flere hædersbevisninger. I forbindelse med Fróðskaparsetur Føroyas 50-års jubilæum i 2015 blev han fx udnævnt til æresdoktor ph.d.h.c., og i 2020 modtog han Nordisk Råds miljøpris. Jens-Kjeld Jensen bor i dag på Nólsoy.

.

To mallemukker (Fulmarus glacialis) har slået sig ned på et fuglefjeld på Sandoy, hvor de deler klippehylden med blomstrende engelskgræs. Mallemukken indvandrede først til Færøerne i første halvdel af 1800-tallet, men er i dag en af øernes talrigeste ynglefugle. Modsat andre havfugle bliver mallemukkerne ved Færøerne næsten hele året rundt, og bortset fra nogle få uger om efteråret er de et fast syn på fjeldsiderne.

.

På Mykines’ græsklædte, kystnære skrænter står en lille flok lunder (Fratercula arctica); let genkendelige på det farvestrålende næb, som har givet dem tilnavnet »søpapegøje«. Den ikoniske alkefugl tilbringer livet til havs, men ankommer til Færøerne i marts-april for at sætte næste generation i verden. På øerne har de spillet en betydelig rolle i fuglefangsten, og i 1939 blev den samlede lundefangst på Færøerne anslået til at ligge på ca. 200.000 fugle om året.

.

Lomvierne (Uria aalge) sidder tæt på Skúvoys stejle fjeldsider. Som redested vælger de smalle afsatser, hvor de lægger et enkelt æg. Det ca. 8 cm lange æg er spidst kegleformet, hvilket mindsker risikoen for, at det triller ud over afsatsen; skulle det komme i bevægelse, vil det blot rulle i cirkler.

.

Ingen anden dyregruppe præger i samme grad som fuglene det færøske landskab. På fjeldene ud mod havet ses mallemukker (Fulmarus glacialis) og lunder (Fratercula arctica), langs kysten ligger flokke af ederfugle (Somateria mollissima), i udmarken holder strandskader (Haematopus ostralegus) og småspover (Numenius phaeopus) til, mens stære (Sturnus vulgaris) kan træffes i bygderne året rundt. Af de 334 fuglearter, som er iagttaget på Færøerne, er langt de fleste dog tilfældige gæster eller trækfugle, som forår og efterår passerer øerne på deres vej til og fra ynglepladserne længere mod nord. Trækfugle som sandløber (Calidris alba), islandsk ryle (Calidris canutus), fuglekonge (Regulus regulus) og havesanger (Sylvia borin) kommer således på visit og bliver kun kortvarigt på øerne, inden de fortsætter rejsen mod hhv. nord og syd. Antallet af ynglefugle er derfor forholdsvis lavt, og blot ca. 60 forskellige fuglearter yngler nogenlunde regelmæssigt på øerne.

Der er gennemført flere optællinger af Færøernes ynglefugle, men da flere arter kun er optalt en enkelt gang, er tallene forbundet med stor usikkerhed. Desuden er bestandene af fx stær og klippedue (Columba livia) aldrig blevet talt. Ikke overraskende viser optællingerne, at det er havfuglene, som dominerer øernes fugleliv. Mallemukker og lunder har de største bestande med hver mere end 100.000 par. Dernæst følger lille stormsvale (Hydrobates pelagicus) og ride (Rissa tridactyla), som ligeledes har ynglebestande, der formentlig overstiger 100.000 par. Også lomvie (Uria aalge) og alm. skråpe (Puffinus puffinus) har bestande, der kan tælles i titusinder. Mens disse seks arter alle yngler på kysten, yngler andre havfugle inde i land. Det gælder fx alm. kjove (Stercorarius parasiticus), storkjove (Stercorarius skua) og rødstrubet lom og flere mågearter, som tilsammen udgør 10.000‑40.000 par.

Udmarken tjener også som ynglested for flere forskellige vadefugle. De blev optalt i 1981, hvor ynglebestanden af strandskade blev opgjort til ca. 10.000 par, småspove til ca. 3.000 par, dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) til 1.500‑3.000 par og hjejle til ca. 1.000 par. På grund af undersøgelsens alder skal tallene tages med et stort forbehold, og meget tyder på, at bestandene siden da er gået betydeligt tilbage. Derudover er udmarken levested for småfugle som stenpikker (Oenanthe oenanthe) og engpiber (Anthus pratensis). Stære ses også her, om end det er i langt mindre antal end i bygderne.

På strandene og strandengene kan man ofte se vadefugle som alm. ryle (Calidris alpina), sortgrå ryle (Calidris maritima), rødben (Tringa totanus) og stor præstekrave (Charadrius hiaticula). De fleste er rastende trækfugle eller fugle på vinterophold, selv om de også yngler med ganske få par i udmarken. Stenvender (Arenaria interpres), der ellers er et hyppigt syn på strandengene, yngler normalt ikke på Færøerne.

Om sommeren opholder grågæs (Anser anser) sig på søerne og fjordene, og den samlede ynglebestand ligger formentlig på 100‑500 par. Gråand (Anas platyrhynchos) og toppet skallesluger (Mergus serrator) yngler også i søerne med en samlet bestand på ca. 500 par. Det samme gælder rødstrubet lom og odinshane (Phalaropus lobatus). De er dog fåtallige, og den samlede ynglebestand for de to arter overstiger næppe 50 par. Året rundt, og især om vinteren, ses flokke af pibeand (Mareca penelope) og troldand (Aythya fuligula) på søerne, men de yngler normalt ikke på Færøerne.

Strandskaden

Strandskaden eller tjaldur, som den hedder på færøsk, er med sit røde næb og sort-hvide fjerdragt en af Færøernes lettest genkendelige vadefugle. Den findes på stort set alle øerne, men har oplevet en betydelig tilbagegang i hele sit udbredelsesområde.

Den ikoniske fugl er Færøernes nationalfugl, hvilket i høj grad skyldes Fuglakvæðið (Fuglekvadet) som Nólsoyar-Páll skrev 1806‑07. I kvadets omkvæd beskrives strandskaden som den fugl, der beskytter de svage mod de stærke:

Fuglurin í fjøruni við sínum nevi reyða mangt eitt djór og høviskan fugl hevur hann greitt frá deyða, Fuglurin í fjøruni.

Fuglen på stranden hvis næb er så rødt Uden den havde mangen en skabning og stolten fugl døden mødt, Fuglen på stranden.

Med sin ankomst varsler strandskaden traditionelt også forårets komme og fejres i forbindelse med Grækarismessa hvert år d. 12. marts.

En strandskade (Haematopus ostralegus) søger føde i bunden af Kaldbaksfjørður på Streymoy. Strandskaden er stadig almindelig på Færøerne, men den er en årstidsbestemt fornøjelse; først midt i marts ankommer den fra vinterkvarteret i syd, og i september forlader den øerne igen.

.

Fuglefangst

Fuglefænger i line med fangstnet kaldet fleygastong. Á Skarði på Norðoyggjar i 1898.

.

Fra gammel tid har fuglefangst haft stor betydning, både fugle og deres æg. Det har været en vigtig del af den traditionelle færøske kost, visse steder måske den vigtigste. Fuglene blev fortrinsvis tilberedt i fersk tilstand, men er også blevet nedsaltet eller lufttørret og fermenteret til senere brug.

Det har været søfugle som lunde (Fratercula arctica), lomvie (Uria aalge), alk (Alca torda), ride (Rissa tridactyla) og sule (Morus bassanus), som yngler i ofte ret utilgængelige fuglebjerge. Fangsten kræver særligt udstyr og teknik, for mange steder må fuglefængerne klatre eller hejses ned i fuglebjergene i line, kaldet bjargalína. Æg indsamles direkte fra klippehylderne eller fra lundehulerne.

Indtil 1925 fangede man lomvier på Skúvoy på klippehylderne med en fyglingarstong, med net i den ene ende. Nogle steder fanger man også lunder ved at trække dem ud af hulerne, hvilket kaldes at draga lunda. Suler, som kun bor på Mykineshólmur, fanges direkte på klippehylderne, hvor man tager dem en efter en. Den mest almindelige teknik er at fange fuglene i luften med en fleygastong, som er en lang stang med et net i den ene ende. I løbet af 1900-tallet blev det efterhånden almindeligt også at tage på jagt med båd og gevær for at skyde fugle, særligt lomvie, alk og topskarv (Phalacrocorax aristotelis).

Søfuglenes føde i havet påvirker også fuglebestandenes størrelse, som igennem mange år er gået tilbage. Derfor er de fleste søfugle i dag fredet midlertidigt, men forventningen er, at søfuglebestanden skal komme til at vokse igen.

Mallemukker (Fulmarus glacialis) bliver stadig fanget visse steder om vinteren. I august-september er det imidlertid en årligt tilbagevendende begivenhed, at man med båd fanger mallemukkens fede unger eller nátar med en ketsjer, så snart de er fløjet fra reden og er kommet ned på havet. Nátar er en yndet spise om efteråret, hvor de også kan købes ved fisketorvet ved havnen i Tórshavn. På Mykines fanger man stadig hvert efterår sulernes unger.

Ud over søfuglene fangede man i ældre tid desuden vildgæs, og man spiste også andre fugle, der levede i udmarken. Det holdt man dog op med, efter at et nyt natursyn omkring år 1900 vandt indpas under sloganet »Latið heiðafugler og smáfuglar fáa frið« (Lad fugle, som bor i udmarken, og små fugle få fred).

Øerne Skúvoy og Mykines er fra gammel tid vigtige pladser for fuglefangst og er af samme årsag yndede turiststeder i dag.

Videre læsning

Læs mere om dyreliv på Færøerne

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om dyreliv og planteliv

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig