Søpølse (Cucumaria frondosa) er blandt dealmindeligste bunddyr, der lever ved Færøerne, især hvor der er hård bund.

.

Havet omkring Færøerne rummer et varieret dyreliv, som ud over fiskene og de store havpattedyr også tæller et stort antal hvirvelløse dyr. I 1920’erne gennemførte danske biologer en række undersøgelser af dyrelivet, og resultaterne blev senere udgivet i seksbindsværket The Zoology of The Faroes. Undersøgelserne af havbunden blev hovedsagelig foretaget inden for 100 m-dybdekurven, hvor man foruden en række bundlevende fiskearter kunne registrere ca. 850 forskellige arter af bundlevende hvirvelløse dyr. I forbindelse med Biofarprojektet blev havbunden i årene 1988‑90 studeret på ny. Denne gang undersøgte man havbunden i 100‑1.000 m’s dybde. Indtil videre har undersøgelserne kunnet påvise 1.570 forskellige arter af hvirvelløse dyr, men da alle prøverne endnu ikke er analyseret, forventes antallet at nå op på ca. 3.000 arter. Dertil kommer et ukendt antal pelagiske smådyr samt ca. 240 fiskearter, 24 arter af hvaler og gråsælen, som er den eneste tilbageværende sæl på Færøerne.

Bunddyrene

Havbunden omkring Færøerne kan i store træk inddeles i tidevandszonen, fjorde og sunde samt det dybere vand. Inden for de tre områder fordeler bunddyrsfaunaen sig på forskellige dyresamfund, som hver især kendetegnes af nogle få dominerende arter af bunddyr.

Fisk

Af de ca. 240 fiskearter, som kendes fra de færøske farvande, hører 43 til bruskfiskene og fordeler sig på 24 arter af hajer, 14 arter af rokker og 5 arter af havmus. Alle de resterende arter er benfisk. De enkelte arters udbredelse afhænger bl.a. af fødegrundlaget og en række abiotiske faktorer som temperatur, saltindhold og strømforhold. Desuden kan fiskene inddeles i de pelagiske arter, som færdes i de frie vandmasser, og de bentiske arter, som holder til ved bunden.

Havpattedyr

Havpattedyr er en fællesbetegnelse for de pattedyr, som tilbringer det meste af livet i havet. Selv om de pga. deres tilpasninger til et liv i vand ofte minder om hinanden i udseende, er de ikke nært beslægtede og omfatter flere forskellige ordner som hvaler, sæler og søkøer. I havet omkring Færøerne er havpattedyrene repræsenteret af hvaler og sæler.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab på Færøerne

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om dyreliv og planteliv

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig