Bylgjan, som er en kombination af en idrætshal og et kulturcenter, er en håndboldhal fra 1980’erne, der er blevet udbygget til en gymnastik- og multihal i 2014. Håndboldhallen var 1.100 m2 og blev udbygget med 2.400 m2. Hallen er opført af BBP Arkitekter, og bygherrer er Runavíkar Kommuna og Lokale og Anlægsfonden.

.

Bylgjan, som er en kombination af en idrætshal og et kulturcenter, er en håndboldhal fra 1980’erne, der er blevet udbygget til en gymnastik- og multihal i 2014. Håndboldhallen var 1.100 m2 og blev udbygget med 2.400 m2. Hallen er opført af BBP Arkitekter, og bygherrer er Runavíkar Kommuna og Lokale og Anlægsfonden.

.

Procession i Tórshavn til ólavsøka d. 29. juli 2021. Lagtingets medlemmer, medlemmer af Færøernes Landsstyre, biskoppen, alle landets præster og de øverste embedsmænd går fra Lagtingshuset til domkirken. Efter en særlig gudstjeneste går de tilbage til Lagtingshuset, hvor lagmanden holder sin åbningstale.

.

Der findes en lang række foreninger, hvoraf de fleste er inden for idræt, fritid og velfærdsarbejde (social- og sundhedsområdet). Nogle har rødder langt tilbage i historien. Allerede i sidste halvdel af 1800-tallet opstod afholdsforeninger og kulturelle foreninger, inspireret af folkeoplysningsbevægelsen og den begyndende nationalisme, samt enkelte idrætsforeninger. Afholdsforeningerne havde i den følgende tid skiftende tilslutning og betydning, mens andre typer foreninger fik større udbredelse. I takt med at samfundet gennemgik en mærkbar modernisering, og befolkningen oplevede forholdsmæssigt større velstand og vækst, skete der også en tydeligere inddeling i arbejde og fritid; dermed opstod en fornyelse af kulturlivet og af mulighederne for fritidsbeskæftigelse.

Et udtryk for fornyelse af kulturlivet er de mange ungdomsforeninger, som op gennem 1900-tallet spillede en central rolle som samlingssteder i lokalsamfundene. I mange bygder tog enten afholdsforeninger eller ungdomsforeninger initiativ til opførelse af forsamlingshuse, som blev ramme om underholdning af forskellig art. Ligeledes kom der flere idrætsforeninger, først og fremmest i de større bygder, hvor især fodbold var populært blandt ungdommen.

I dag tæller idrætsforeningerne det største antal medlemmer blandt de frivillige foreninger. De fleste sportsgrene udøves i lokale foreninger, som i stor udstrækning er tilknyttet det landsdækkende idrætsforbund ÍSF (stiftet i 1939) og er organiseret i en række specialforbund og klubber. Der er over 120 idrætsforeninger med ca. 20.000 enkeltmedlemmer. ÍSF bliver finansieret gennem en fast bevilling på finansloven. Det skønnes, at 2.000‑3.000 personer udfører frivilligt arbejde, som kan beregnes til 40.000 arbejdstimer om året.

De første spejderforeninger blev dannet i begyndelsen af 1900-tallet og har haft skiftende tilslutning. Spejderbevægelsen har nu ca. 2.000 medlemmer fordelt på 30 lokale grupper (De Gule, De Blå (Frelsens Hær), KFUM og KFUK). På lignende måde findes der en landsdækkende sammenslutning af børne- og ungdomsforeninger (FUR). De ca. 50 tilsluttede fællesskaber for børn og unge har vidt forskellige fokus, fx idræt, spejderforbund, politiske ungdomsforeninger, afholdsforeninger m.m. Interesserede kan søge fællesskaber i fx lystfiskerforeninger, ornitologiske foreninger og vandrelav.

Et stort og vigtigt arbejde forestås af de ca. ti lokale redningsforeninger, som yder bistand ved redningsaktioner i forbindelse med savnede eller forulykkede personer på havet og på land. Disse har et tæt samarbejde med den officielle redningstjeneste Vørn. Vørn administrerer en pulje penge, som efter ansøgning kan tildeles lokalforeninger til særlige tiltag. Desuden har foreningerne tradition for at søge bistand fra særlig stedkendte personer, når det er påkrævet i forbindelse med eftersøgningsarbejde i fjeldene eller på havet.

Foreninger på socialområdet

Blandt foreningerne på socialområdet kan nævnes de 24 patientforeninger, som yder råd og støtte til personer med forskellige handicaps og kroniske sygdomme (fx diabetes, hjertesygdomme, cancer og Alzheimers sygdom) med ca. 4.000 medlemmer. De er samlet i organisationen Megd, der udfylder rollen som talerør over for de officielle myndigheder.

Reyðikrossur (Røde Kors) har siden oprettelsen i 1926 haft skiftende tilslutning og betydning, men har i de senere år gradvis udvidet sine arbejdsområder. Det gælder bl.a. besøgsordninger, samaritertjeneste, kursus i førstehjælp og genbrugsbutikker samt indsamlinger til international katastrofehjælp. Disse aktiviteter udføres hovedsagelig af frivillig arbejdskraft.

Der findes et krisecenter for voldsramte kvinder med rådgivning og mulighed for overnatning. Arbejdet udføres i stort omfang af ca. 35 frivillige kvinder, hvis årlige indsats beregnes til over 10.000 arbejdstimer. Antallet af henvendelser fra nødstedte kvinder har været stigende siden oprettelsen i 1990. Krisecenteret styres af Kvindehusforeningen og modtager økonomisk støtte fra kommuner og Landsstyret.

Kris yder rådgivning og støtte til personer, som har været udsat for seksuelle krænkelser, og Berin yder støtte til mennesker i sorg. Begge foreninger har tilknyttede fagfolk, men får desuden hjælp fra frivillige til praktiske opgaver. Antallet af frivillige varierer efter behov.

Der findes et antal pensionist- og ældreforeninger, hvoraf 16 er tilsluttet interesseorganisationen Landsfelag Pensionista.

Kulturelle foreninger

I bygden Vágur på Suðuroy har man på lokalt initiativ bevaret flere gamle både. Blandt disse er sluppen Johanna TG 326,som er sejlklar og årligt deltager i regattaer også uden for Færøerne.

.

En række nyoprettede foreninger i efterkrigstiden vidner om en stigende interesse for kunst og videnskab som led i styrkelsen af den færøske nationalbevidsthed. I 1950’erne sluttede akademikere sig sammen i et videnskabeligt selskab, desuden kom en forfatterforening og flere andre mere elitære foreninger. Samtidig blev der lagt vægt på at formalisere samarbejdet med udenlandske organisationer (fx en afdeling af Foreningen Norden i 1951 og Amnesty International i 1964). Efterhånden kom flere foreninger til, der virkede som pression på de politiske myndigheder til fordel for nye initiativer på det sociale og kulturelle område.

Udøvere inden for de forskellige kunstretninger har dannet foreninger, hvoraf 11 er tilsluttet paraplyorganisationen LISA.

Musiklivet omfatter mange forskellige former, lige fra et symfoniorkester med 50‑60 aktive musikere, over 10‑12 hornorkestre med ca. 250 amatørmusikere til de ca. 30 sangkor med 400‑500 aktive amatørsangere. Desuden findes en jazzforening samt andre større eller mindre musikforeninger.

Billedkunstnere, skuespillere og andre kunstnere er også organiserede i interesseforeninger. Desuden bør nævnes en række lokale danseforeninger, hvis mål er at opretholde interessen for traditionel færøsk dans, og som organiserer regelmæssige danseaftener eller større arrangementer.

Interessen for systematisk indsamling og bevaring af materiel kulturarv kan spores tilbage til perioden omkring år 1900. I 1916 blev den kulturhistoriske forening Føroya Forngripasavn stiftet til indsamling og formidling af genstande. Foreningen eksisterer fortsat, men dens opgaver er stort set blevet overtaget af det offentlige i form af Tjóðsavnið. Af nyere dato er de over 20 lokale kulturhistoriske foreninger, som er mere eller mindre involverede i driften af de såkaldte bygdemuseer, der er oprettet og administreret enten kommunalt eller som selvejende institutioner, og som fokuserer på indsamling, bevarelse og formidling af den lokale kulturarv.

Den største kunstforening, Listafelag Føroya, blev dannet i 1941 af færinger bosat i Danmark. Foreningen tog i 1970 initiativ til opførelsen af udstillingsbygningen Listaskálin i Tórshavn. Den har ca. 400 medlemmer og er aktiv med udstillinger og anden kunstformidling. En anden kunstforening, Norðoya Listafelag fra 1985, har ca. 140 medlemmer. Den har hovedsæde i Klaksvík og foretager indkøb af kunst og kuratering af udstillinger.

I de senere år er der dannet flere miljøforeninger og -organisationer. Det drejer sig om uafhængige fællesskaber, hvoraf nogle er medlemsbaserede, og alt arbejde udføres af frivillige.

Videre læsning

Læs mere om kultur på Færøerne

Læs også om

Se alle artikler om kultur

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig