.

Det færøske flag, Merkið, vajer i vinden fra en rutebåd ud for Tórshavn.

.

Tusindvis af deltagere gik i paraden Faroe Pride i 2016 i Tórshavn for at vise deres solidaritet med LGBT-miljøet i landet. Det siges, at hele 10 % af befolkningen deltager i den årlige event.

.

Færgen M/F Smyril med flere daglige afgange til Suðuroy giver mulighed for pendling mellem Færøernes sydligste ø og Tórshavn. Her ses færgen i Tórshavn havn.

.

Den undersøiske tunnel Eysturoyartunnilin blev bygget i perioden2016-20 og er Færøernes hidtil største bygningsværk. Den forbinder begge sider af Skálafjørður på Eysturoy samt Tórshavn på Streymoy. Tróndur Patursson har skabt kunstværket, der blev sat op omkring tunnelens rundkørsel. Kæden af mennesker, der holder hinanden i hænderne, giver associationer til den traditionelle færøske kædedans, men skal ifølge kunstneren forstås som et bredere portræt af færøsk sammenhold som forudsætning for udvikling af samfundet. Eyðun Eliasen er arkitekten bag portalerne og lyset i tunnelen, der er i flere farver.

.

I det nordlige Atlanterhav mellem Island og Norge ligger de 18 grønne øer, der tilsammen udgør Færøerne. De fem største er Streymoy, Vágar, Eysturoy, Sandoy og Suðuroy, og den mindste er den ubeboede Lítla Dímun. Færøernes hovedstad er Tórshavn, hvor 13.628 personer ud af Færøernes totale population på 52.896 indbyggere bor. Der findes i dag 29 kommuner, hvoraf flere har ganske få indbyggere.

Dannelsen af Færøerne tog sin begyndelse for 61 mio. år siden i forbindelse med den voldsomme vulkanske aktivitet, der opstod ved opsplitningen af superkontinentet Pangæa. Det er dog istiderne, der gennem de seneste to mio. år har formet den nuværende øgruppe.

Den nordlige og afsides beliggenhed har medført, at dyre- og plantelivet på land er ret artsfattigt. Mens især mosser, men også mange insekter er indvandret til øerne på egen hånd, er andre dyr og planter kommet til med menneskets hjælp, fx husmusen og sneharen. Fuglelivet er rigt og omfatter bl.a. lunde, mallemuk og nationalfuglen strandskade. Tre øer, Nólsoy, Skúvoy og Mykines, er udpeget til Ramsarområder for at beskytte fuglelivet.

Det helt store dyreliv findes imidlertid i havene med store fiskebestande af torsk og blåhvilling, gråsæl og hval, herunder grindehval, hvoraf mellem 500 og 1.500 hvert år havner på spisebordene efter at være blevet drevet ind i fjordene. Grindehvalfangsten er en historisk og kulturelt set stor begivenhed på Færøerne. Fiskeriet er omfattende og udgør ca. 90 % af Færøernes eksport. Klipfisk var blandt de første måder at bearbejde og konservere fangsten på. Senere, særligt efter 2. Verdenskrig, bestod eksporten især af fersk og fileteret fisk, og for ca. 50 år siden begyndte man at drive lakseopdræt, og Færøerne er i dagverdens femtestørste producent af laks.

De første tegn på menneskelig aktivitet på Færøerne er fundet ved bygden SandurSandoy og stammer fra 300‑500-tallet. Irske munkeankom i 600‑700-tallet, men med vikingernes ankomst blev øerne knyttet til Norge, der gjorde dem til norskskatteområde i 1035. Kristendommen indførtes ifølge traditionen af sagnhelten Sigmundur Brestisson i 999, og i 1100-tallet etableredes et bispesæde i Kirkjubøur. Den nuværende sognekirke på stedet fungerede som domkirke indtil slutningen af 1200-tallet, hvorefter anlæggelsen af en mere storslået gotisk katedral i samme område påbegyndtes. I dag er Magnuskatedralenen ruin.

Lagtinget, der i begyndelsen foregik i det fri på Tinganes i Tórshavn, indførtes i første halvdel af 1300-tallet. Med Reformationen i 1540 overgik kirkens jord til kronen, og i 1600-tallet blev handelen i højere grad styret fra København, fra 1709 direkte af kongen. I 1814 mistede Danmark Norge, men beholdt Færøerne, og Lagtinget blev nedlagt. Det blev imidlertid genetableret, nu som amtsråd, i 1852, handelen blev frigivet fire år senere, og fiskeriet oplevede vækst og større eksport. Samtidig steg befolkningstallet betydeligt, og det samme gjorde antallet af kommuner.

Frihandelen og væksten medvirkede til en øget færøsk bevidsthed og til diskussioner om selvstændighed versus samhørighed med Danmark. Men med 2. Verdenskrig kom helt andre magter til, for mens Danmark blev besat af Tyskland, blev Færøerne besat af Storbritannien. Op mod 8.000 britiske soldater anlagde veje på øerne og byggede en militærlufthavn, som blev grundlaget for nutidens civile Vágar Lufthavn. I 1948 indførtes Hjemmestyreloven, der gav Lagtinget mulighed for at hjemtage fx skatter, sundhedsvæsen, offentlig forsorg, skolevæsen og kommunale forhold. Det færøske flag blev anerkendt, og hovedsproget blev færøsk.

Relationen mellem Danmark og Færøerne var ét af flere elementer, der indgik i Klaksvíkstriden i perioden 1952‑56, hvor danske marinesoldater og politibetjente blev sejlet til Klaksvík for at skabe stabilitet i en oprørsk situation. Det lykkedes, men det styrkede samtidig lysten til løsrivelse. I 1960’erne påbegyndtes anlæggelser af tunneler, som intensiveredes fra 1970 og skabte helt nye forbindelser mellem øerne.

I 1992 ramte en dyb økonomiskkrise, og Færøerne blev reelt sat under administration af Danmark, hvilket igen gav alvorlige udfordringer i forholdet. Ved lagtingsvalget i 1998 fik selvstændighedspartierne flertal, og der indledtes forhandlinger med Danmark, der dog brød sammen. Landsstyret valgte derefter egenhændigt at reducere den økonomiske støtte fra Danmark. Ønsket om selvstændighed og en egen forfatning aktualiseres ofte, når selvstændigheds partierne indgår i den færøske regeringskoalition.

Færøerne har i dag en omfattende infrastruktur med veje, broer og tunneler, også undersøiske. Der er således også forholdsvis let adgang til Tórshavn, der fra ældste tider har været øernes vigtigste handelsplads og fortsat er landets centrum. Dog er befolkningstilvæksten ikke alene blevet koncentreret i hovedstadsområdet, men i en mere fragmenteret urbanisering, hvor øer, byer og bygder er blevet knyttet sammen ved de store infrastrukturelle investeringer. Samlet giver det mulighed foren mobilitet i arbejdslivet. Færinger har ofte i perioder taget arbejde uden for Færøerne, og der er nu en stigende nettoindvandring, turismen tager til, og flere restauranter, kulturtiltag og kreative erhverv ser dagens lys.

I den færøske kultur spiller sagn, fortællinger og traditioner stadig en vigtig rolle. Et eksempel er kædedansen, som er obligatorisk pensum i folkeskolen. Ved bygdernes sommerstævner er kaproning et vigtigt element, og finalen afholdes hvert år ved nationalfesten ólavsøka i Tórshavn, hvor der også er processioner og fællessang. Men også nye tiltag finder vej. Siden 2012 har der været afholdt LGBT Pride-parade i forbindelse med festlighederne. Den gamle tradition med at strikke er videreudviklet i moderne design, hvoraf nogle er blevet internationale succeser. Gamle og nye strømninger blandes også i billedkunsten, hvor især lyset og landskabet står centralt. Og det store fokus, man fra offentlig side har haft på kunst i det offentlige rum, har resulteret i, at denne findes næsten overalt på Færøerne. Selv i undergrunden, bl.a. i form af Tróndur Paturssons udsmykning i den undersøiske rundkørsel Eysturoyartunnilin fra 2020. Og blandt skønlitterære forfattere kan nævnes William Heinesen, hvis fabulerende romaner er nået langt udover landets grænser, men også nye stemmer som fx Lív Maria Róadóttir Jæger, der eksperimenterer stilbevidst med genrerne.

Navnets betydning

Turismen er vokset på Færøerne, og hvert år anløber mange store krydstogtskibe Tórshavn og enkelte andre havne for et kortere ophold.

.

Navnet kendes fra engang i 1200-tallet, hvor det optræder i formerne Fęreygium og Færøyum. I senere kilder findes det som Færøyium (1298), Færeyjar (1360‑80) og Færeyia (1399). I en dansk sprogsammenhæng optræder navnet i 1400-tallet som Fførøum (1412)og Ferøyr (1447). På nutidigt færøsk hedder øerne Føroyar. Navnet er ensammensætning af to ord, hvor efterleddet er flertalsformen af det vestnordiske substantiv oy »ø«. Forleddet er traditionelt blevet tolket som et vestnordisk substantiv fær »får«, en tolkning, der kan føres tilbage til et norsk håndskrift fra 1400-tallet, hvor navnet er oversat til latin som insulæ ovium »fåreøerne«, hvilket af forfatteren forklares med, at der på øerne findes tusindvis af fede får. Også den irske munk Dicuil, der omkring 825 beskrev, hvordan øernes ældste befolkning indvandret fra Irland nu var blevet fordrevet af normannerne, beretter, hvordan øerne var »fulde af utallige får«; øernes navn opgiver han desværre ikke. Ved middelalderens udgang blev der imidlertid sat spørgsmålstegn ved denne tolkning, idet fær da ikke længere kendtes som vestnordisk betegnelse på får, der på færøsk i stedet hedder seyður (norsk sau, af vestnordisk sauðr). Senere studier synes dog at have godtgjort, at begge betegnelser har eksisteret sideløbende i ældre middelalder, og Færøy kendes som hyppigt ønavn i Norge, med en sandsynligvis tilsvarende betydning. Kritikerne af fåre-tolkningen har i stedet foreslået det gæliske substantiv fearann »land«, der da skulle række tilbage til øernes keltiske fortid, og hvor selve dette ord dog nok må afvises som muligt forled af sproglige årsager, kan man formelt set ikke udelukke, at der bag forleddet gemmer sigen vestnordisk oversættelse eller forvansket form af et ukendt gælisk navn på øerne.

Våbenfigur

Færøernes våbenfigur er en vædder og kendes fra en udskæring på en kirkestol fra Kirkjubøur, der er dateret til 1406‑42. Våbenet er også kendt fra den færøske lagrettemands segl. Et aftryk af seglet kendes fra 1533,men seglet er givetvis fra 1300-tallet. I 1666 sættes Færøernes våben ind i rækken af våbener, der indgår i det danske kongevåben, og fik blivende plads i kongevåbenet fra 1819. Færøernes Landsstyre anvender i dag også våbenet.

Våbenet er muligvis talende, idet Færøernes navn kan stamme fra det oldnordiske ord for får. Blasonering (beskrivelse): I blåt en sølv vædder med guld bevæbning og rød tunge.

.

Merkið, det færøske flag

.

Originalen til det første færøske flag Merkið hænger i kirken i Fámjin.

.

Færøernes flag er hvidt med et rødt kors, hvis kanter er blå. Flagets navn er Merkið, som betyder ‘mærket’ på færøsk. Det blev designet i 1919 og fik officielstatus i 1940/1948.

Merkið er et nordisk korsflag, dvs. at det tilhører en gruppe af flag inspireret af Dannebrog og karakteriseret ved, at korsets midte er forskudt mod flagstangen. Design og farvevalg leder tankerne hen på det norske flag og på de stærke historiske og kulturelle bånd mellem Færøerne og Norge.

Flaget blev skabt af færøske studerende i København i 1919. En af dem, Jens Oliver Lisberg (1896‑1920), var den første, der hejste flaget på Færøerne. Det skete d. 22. juni 1919 i Lisbergs hjembygd FámjinSuðuroy. Det oprindelige flag hænger i dag i Fámjin Kirkja.

I 1930’erne opnåede det færøske flag ret stor udbredelse. Det førte til konflikter internt i landet og med de danske myndigheder, som fastholdt, at skibe hjemmehørende på Færøerne skulle sejle under dansk flag.

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland, og få dage senere besatte briterne Færøerne. Den færøske fiskerflåde havde stor betydning for forsyningen af fisk til Storbritannien, og for at der ikke skulle opstå forveksling medfartøjer fra det tyskbesatte Danmark, anerkendte briterne officielt det færøske flag som nationalitetsmærke på alle færøske skibe d. 25. april 1940. Denne dato fejres i dag som det færøske flags dag.

Med indførelsen af hjemmestyre på Færøerne i 1948 blev det færøske flag også anerkendt fra dansk side. Flagets udseende fik formelt kongelig godkendelse, og det blev lovligt for alle i Kongeriget Danmark at anvende det færøske flag uden særlig tilladelse.

Det færøske flag er nært knyttet til alt færøsk. Som nationalt symbol anvendes det i officielle sammenhænge af Landsstyret og på alle skibe indregistreret på Færøerne. Både på Færøerne og blandt færinger i Danmark og over hele verden flages der flittigt i forbindelse med nationale højtider, sportsbegivenheder og private fester.

Flagets udseende og brug reguleres af en lagtingslov fra 1959 med ændringer i 1998. En bekendtgørelse fra 2003 fastsætter et antal flagdage, hvor der flages fra Landsstyrets bygninger. Rigsmyndighederne på Færøerne, herunder rigsombudsmanden, retten på Færøerne, forsvaret og politiet, anvender Dannebrog som splitflag.

Natur og landskab

På Mykines’ græsklædte, kystnære skrænter står en lille flok lunder (Fratercula arctica); let genkendelige på det farvestrålende næb, som har givet dem tilnavnet »søpapegøje«. Den ikoniske alkefugl tilbringer livet til havs, men ankommer til Færøerne i marts-april for at sætte næste generation i verden. På øerne har de spillet en betydelig rolle i fuglefangsten, og i 1939 blev den samlede lundefangst på Færøerne anslået til at ligge på ca. 200.000 fugle om året.

.

Holmen Mykineshólmur er Færøernes vestligste landfaste punkt. Den første bro over kløften Holmgjógv blev opført i 1909 og er fornyet siden. Den 40 m lange bro, som kun kan anvendes af fodgængere, blev anlagt i forbindelse med oprettelse af fyrtårnet på Mykineshólmur.

.

Ud for halvøen Kollurin ved Eiði rejser to klipper sig ude i havet. Det er Risin og Kellingin (Kæmpen og Kællingen). Ifølge sagnet forsøgte de to trolde at flytte Færøerne til Island, men deres forehavende mislykkedes, for da solen stod op, blev de forvandlet til sten.

.

Som 18 stejle og grønne øer rejser Færøerne sig op af Nordatlanten nogenlunde midt mellem Island og Norge. Det omkringliggende hav og den lune Nordatlantiske Strøm giver Færøerne et forholdsvis mildt klima, som sammen med de rige ressourcer i havet har spillet en afgørende rolle for bosættelsen og den udnyttelse af naturgrundlaget, der har præget færingernes liv, selvforståelse og økonomifrem til i dag.

Dannelsen af Færøerne begyndte for ca. 61 mio. år siden med åbningen af Nordatlanten og den voldsomme vulkanske aktivitet, som fulgte med. Det var dog først under istiderne, at landet opstod som en øgruppe. Is, vand og vind eroderede sig ned gennem basaltsletten, som vulkanerne havde skabt, og brød den op i øer, holme og skær. Færøerne udgør således resterne af en nedbrudt basaltslette, og de mange vekslende lag af basalt og sedimenter, som erosionen har blottet, vidner om utallige, meget voldsomme vulkan udbrud, kun afbrudt af korte rolige perioder.

Sammen med breddegraden betyder øernes beskedne størrelse og deres isolerede beliggenhed, at plante- og dyrelivet på land er artsfattigt. De første planter indvandrede i slutningen af sidste istid. Gennem de efterfølgende ca. 11.000 år har plantelivet ændret sig i takt med de vekslende klimatiske forhold, mens det senere er menneskets indvandring og de mange græssende får, som har sat det største aftryk på plantelivet. I dag er der registreret 843 forskellige plantearter på øerne, hvoraf langt størstedelen hører til mosserne og de dækfrøede planter.

Blandt dyrene er det især fuglene, som sætter deres præg på øerne. Selvom mange arter er gået betydeligt tilbage, kan man stedvis på kysterne stadig opleve ynglende mallemukker, lunder, stormsvaler, rider, skråper og lomvier i tusindvis. I byer og bygder optræder store flokke af stære, mens ind- og udmark tjener som ynglested for forskellige vadefugle, heriblandt strandskaden, som er Færøernes nationalfugl.

Der er ingen oprindelige landpattedyr på Færøerne, men da menneskene ankom til øerne, medbragte de ud over husdyrene også husmusen som blindpassager. Senere kom den brune rotte til. Midt i 1800-tallet blev der udsat norske sneharer ved Tórshavn, og i dag findes de på flere af øerne.

Mange af de hvirvelløse dyr er ligeledes indslæbt af mennesker. Det gælder bl.a. den newzealandske fladorm, alm. gedehams og lys jordhumle. Der findes dog også en række arter, som tilsyneladende selv har fundet vej til de nordatlantiske øer. Dansemyg og vårfluer ses over de søer og vandløb, hvor deres larver vokser op, og i udmarken kan man bl.a. støde på løbebillen jysk løber og finde skumcikadernes »gøgespyt« på den gule engkabbeleje.

Det rigeste dyre- og planteliv finder man dog i det omkringliggende hav. De færøske farvande huser store fiskebestande, og mange af dem er af enorm kommerciel betydning. Nogle fiskearter opholder sig omkring øerne det meste af livet, mens andre passerer dem på deres vandringer til og fra gydeområderne. Til sidstnævnte gruppe hører bl.a. blåhvillingen, hvoraf der i gennemsnit landes ca. 400.000 tons fra færøsk farvand om året. Også torsken er vigtig for erhvervsfiskeriet, og især torskene fra Færøbanken gør sig bemærket ved en meget hurtig vækst.

Hvaler er et almindeligt syn, og frem til 1984 er der periodevis drevet storhvalfangst fra Færøerne. Det er dog især grindefangsten, som har sat øerne på verdenskortet. Fangsten er sandsynligvis foregået siden vikingetiden og er stadig en vigtig social og kulturel begivenhed. Den langluffede grindehval er en af de mest talrige hvaler i Nordatlanten, og især i sensommeren passerer den Færøerne i større og mindre flokke. Under fangsten drives grindehvalerne ind i bestemte fjorde, hvor de aflives, og kødet fordeles. Inden for de seneste 100 år har fangsterne ligget på 500‑1.500 hvaler om året.

Den sårbare natur og miljøet trues i dag af bl.a. klimaforandringer, invasive arter, mikroplast og forskellige miljøskadelige stoffer, hvis effekter man formentlig kun har set toppen af. Miljø- og naturforvaltningen er et færøsk lovområde og omfatter bl.a. overvågning, regulering og krav om godkendelse af aktiviteter, som kan påvirke natur og miljø. Derudover er tre områder med særlige naturværdier beskyttet af fredninger, mens øerne Nólsoy, Skúvoy og Mykines er udpeget som Ramsarområder pga. deres bemærkelsesværdige fugleliv.

Læs videre om

Historie

Fingerring fra Velbastaður af forgyldt sølv, dekoreret med de kristne symboler druer og kors. Den blev fundet i forbindelse med undersøgelsen af bygdens lille kirkeruin med rundformet kirkegård. Ringen dateres til sen vikingetid eller tidlig middelalder.

.

I lang tid var det opfattelsen, at Magnuskatedralen aldrig blev færdigbygget, og at den ufærdige bygning forfald til en ruin. Nutidige undersøgelser tyder imidlertid på, at kirkebyggeriet blev bragt til ende, at kirken fik tag, døre og vinduer og blev indviet som domkirke, og at den var i brug frem til Reformationen for siden at forfalde.

.

I dag ligger Landsstyrets hovedkvarter på Tinganes i Tórshavn med lagmandens kontor yderst ude på næsset. Men frem til 1856 holdt den kongelige færøske handel til i disse historiske bygninger.

.

Brudefølge i bygden Haraldssund fotograferet i 1898. De er på vej til båden, der skal føre dem til vielsen i kirkebygden.

.

A/S Thorshavns Mælkeforsyning og Margarinefabrik sørgede fra 1908 til midten af 1960’erne for den søværts post- og ruteforbindelse mellem Tórshavn og en række bygder på Streymoy og Eysturoy med de såkaldte mjólkarbátar (mælkebåde). Foto fra 1963.

.

I forhistorisk tid var Færøerne længe ubeboede, først fra perioden 300‑500 e.Kr. kendes de første spor efter menneskelig tilstedeværelse. Irske munke skulle være kommet til øerne i 600‑700-tallet, men det var først i vikingetiden med folk fra Norge, at en egentlig kolonisering fandt sted. Ifølge traditionen blev kristendommen indført i 999, og i 1100-tallet etableredes et færøsk bispesæde i Kirkjubøur.

Fra ca. 1035 blev Færøerne et skatteområde under Norge, og norsk lov blev gældende. Der var dog endnu et begrænset antal indbyggere på øerne; befolkningstallet omkring år 1300 er beregnet til ca. 2.440.

Med Reformationen gennemført i 1540 overgik kirkens jord til kronen, som efterfølgende forlenede jorden til kongsbønder. I løbet af 1600-tallet svækkedes tilknytningen til Norge; handelen med øerne blev nu styret fra København, og kongen udnævnte bl.a. en dansk lagmand. Danske Christoffer og Frederik Gabel, far og søn, var lensmænd på øerne i perioden 1655‑1708 og havde samtidig ansvaret for handelen. Deres forsøg på omlægning af handelen resulterede i stor utilfredshed blandt færingerne. I 1709 overtog kongen handelen på Færøerne.

I første halvdel af 1800-tallet skete der flere ændringer i Færøernes situation. Skønt Danmark i 1814 mistede Norge, beholdt kongemagten eneherredømmet over Færøerne. I 1821 fik øerne status af Færø Amt, og i 1852 blev Lagtinget genoprettet, efter at det var blevet nedlagt i 1816. Efter store underskud på den kongelige monopolhandel blev den afskaffet i 1856 og erstattet af frihandel. Samtidig oplevede øerne vækst i befolkningstallet, som omkring 1850 lå på ca. 8.500.

Fra anden halvdel af 1800-tallet skete der en kraftig stigning i antallet af kommuner. Hvor der tidligere kun var én, lå tallet i 1920 på 33, og denne tendens fortsatte og toppede i 1970 med 51 kommuner. Samtidig skete der en befolkningsvækst: I 1920 var tallet nået op på ca. 20.000, og i 1970 lå det på ca. 38.000.

Også inden for erhvervssammensætningen skete ændringer med varig betydning for det færøske samfund. Fiskeriet oplevede en voldsom vækst, og fiskeriprodukter blev den dominerende eksportvare. Der skete følgelig en koncentration af befolkningen ved naturlige havne, hvor fiskeprodukter kunne forarbejdes.

En større bevidsthed om færøsk identitet voksede frem fra slutningen af 1800-tallet, og en øget politisk bevidsthed førte til dannelse af færøske partier. Det altafgørende politiske stridspunkt, som kom til at præge den politiske diskussion i eftertiden, var spørgsmålet om samhørighed eller selvstyre i forhold til Danmark.

Verdenskrisen i 1929 ramte den færøske økonomi hårdt, men 2. Verdenskrig, hvor Færøerne var besat af briterne, fik dog en positiv indflydelse, idet den færøske fiskerflåde forsynede det engelske marked.

I 1948 blev Hjemmestyreloven vedtaget, hvilket betød, at hjemmestyret overtog en række sagsområder. Med loven indførtes Landsstyret, der blev nedsat af Lagtinget. I de følgende årtier fremkom ønsker om overtagelse af stadig flere områder, hvilket bl.a. kom til at gælde for velfærdsområdet. Dette krævede en udbygning af det administrative apparat på Færøerne.

I årene 1952‑56 udspilledes en lægekonflikt, den såkaldte Klaksvíkstrid, der indeholdt flere forskellige dimensioner, herunder lokalt og om relationen mellem Danmark og Færøerne. Striden førte bl.a. til, at danske krigsskibe med marinesoldater og politibetjente blev sendt til Klaksvík. Til sidst blev urolighederne stoppet, men konflikten var med til at styrke ønsket om løsrivelse.

Fra første halvdel af 1900-tallet blev infrastrukturen udbygget, først med veje og fra 1960’erne også med tunneler. Samtidig blev havneanlæg udbygget og moderniseret. Især fra 1970 er der tale om en sand revolution indenfor forbindelserne mellem øerne med broer og tunneler, herunder den første underjordiske i 2002.

I 1992 gennemlevede Færøerne en alvorlig økonomisk krise med adskillige konkurser, der resulterede i, at Færøerne reelt blev sat under administration og måtte optage lån i Danmark. Fiskerierhvervet var truet, bankerne i krise, og der kom generel arbejdsløshed og lønnedgang. Krisen førte også til alvorlige udfordringer i relationen mellem Danmark og Færøerne. I begyndelsen af 00’erne faldt der igen ro over den politiske debat, og den færøske økonomi blev igen god.

Læs videre om

.

Kultur

Mænd, kvinder og børn i nationaldragter til ólavsøka d. 28. juli 2018.

.

Kunstmuseet Listasavn Føroyas ældste del kaldet Listaskálin er tegnet af J.P. Gregoriussen og blev opført i 1970. I 1993 blev museet udvidet med en ny bygning, tegnet af Niels F. Truelsen i samarbejde med J.P. Gregoriussen. Billedhuggeren Hans Pauli Olsen har udført værket Skyggen, som ses i højre side af billedet.

.

Grindefangst nær Tórshavn i maj 2019. En flok grindehvaler er drevet ind på stranden af lokalbefolkningen, som det er blevet praktiseret på øerne i århundreder.

.

Sagn, fortællinger og traditioner spiller stadig en central rolle i færøsk kultur, men inden for en lang række kunstgrene er der et opbrud og et ønske om fornyelse og eksperimenteren med nye former og retninger med mere globalt udsyn. Kulturelle udtryk kan også give anledning til debat, bl.a. i forhold til, hvordan de påvirkes af den voksende turisme og måske bør tilpasses nye kontekster.

Færøsk kædedans er en tradition, der kan føres tilbage til middelalderen. Dansen akkompagneres ikke af instrumenter, men der synges ballader, mens deltagerne danser. Kædedansen er i dag obligatorisk undervisningsemne i folkeskolen, og den er på den nationale liste over immateriel kulturarv.

Kaproning, der betragtes som Færøernes nationalsport, er ligeledes en gammel tradition, der holdes fast i og bl.a. indgår i bygdernes sommerstævner. Finalen i Færøernes mesterskab i roning afholdes i Tórshavn i forbindelse med nationalfesten ólavsøka d.28.‑29. juli, der fejres med diverse indslag som procession og fællessang. I sportens verden har også fodbold opnået en udbredt popularitet.

Inden for bl.a. billedkunst og kunsthåndværk er det tydeligt at se, hvordan gamle og nye retninger mødes. Naturen og landskabet som tema har altid været rigt repræsenteret i billedkunsten, men nu tages også økokritiske temaer op. Kunsthåndværk er præget af lokale produkter som uld, skind og horn samt en bestræbelse på bæredygtighed. Strik er en gammel tradition, og hvor andre lande har oplevet en nedgang i mestringen af håndstrik, er den blevet fastholdt på Færøerne. Der er sket en professionalisering af håndværket, og flere designere har opnået international succes.

Kunst i det offentlige rum oplever stigende udbredelse. Et af de nyeste kunstværker er Tróndur Paturssons udsmykning i forbindelse med etableringen af den undersøiske rundkørsel i Eysturoyartunnilin indviet i 2020.

Den færøske byggeskik var igennem århundreder præget af en vis ensartethed med bygninger opført i træ og med græstørvstag, men fra anden halvdel af 1900-tallet er nye typer af huse kommet til. Et voksende befolkningstal fra omkring år 2000 har ført til behov for nye boliger, som nu findes i mange udformninger.

Kirken var tidligere ofte det største hus i bygden. Det oprindelige byggemateriale var træ, men senere er også sten og beton blevet anvendt. Kirkebygningerne i bispesædet i Kirkjubøur, der går tilbage til middelalderen, viser datidens kontakter til det øvrige Europa. Den ældste af bygningerne er stadig i brug som sognekirke.

Litteraturen har i høj grad været præget af overgangen fra dansk til færøsk som undervisningssprog, og man taler om hhv. en dansksproget, en tosproget og en étsproget/færøsksproget periode i den færøske litteraturhistorie. Denne har således været nok en arena for udviklingen og synliggørelsen af den nationale identitet og bevidsthed. Blandt de store og internationalt berømmede forfattere tæller William Heinesen, som skrev på dansk netop i denne brydningsperiode. Betegnende nok blev han først for alvor læst på Færøerne, efter at en række af hans værker var blevet oversat i 1970’erne.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Fiskeri har siden slutningen af 1800-tallet været færingernes vigtigste næringsvej, men er nu blevet overhalet af lakseopdræt. Lakseopdræt er et relativt nyt erhverv på Færøerne, men de gunstigeforhold og høje priser har givet opdrættet medvind.

.

Et mobilt opdrætsanlæg, som betjenes af den nye store brøndbåd (wellship), Hans á Bakka, der blev bygget i Tyrkiet og taget i brug i 2015.

.

I 2018 blev alle ungdomsuddannelser i Tórshavn lagt sammen til Glasir – Tórshavn College, som har over 1.500 studerende og 250 ansatte. Glasir flyttede ind i en ny fælles bygning tegnet af arkitektfirmaet BIG – Bjarke Ingels Group.

.

Skúlin á Fløtum er tegnet af ZETA Arkitektar i samarbejde med Brim Arkitektar og Árni Winther Arkitektar. Med plads til ca. 900 elever er det den største folkeskole på Færøerne.

.

Det politiske system har rødder i 1906, da de første færøske partier opstod. Det var forholdet til Danmark, som forårsagede opdelingen, og siden er et partisystem udviklet, der under hjemmestyret er udvidet til et todimensionalt partisystem, hvor de politiske partier må forholde sig til en samhørighed-selvstændigheds-akse og en højre-venstre-akse. Desuden er der en centrum-periferiakse, der går på tværs af de politiske partier, og i de seneste årtier er yderligere en skillelinje mellem en værdikonservativ og en værdiliberal fløjetableret.

Siden det færøske samfunds transformation fra bondesamfund til fiskersamfund i løbet af 1800-tallet har ca. 90 % af den færøske eksport været fiskeprodukter; først klip- og saltfiskeproduktion til de sydeuropæiske markeder, siden 2. Verdenskrig mere fersk fisk, og i nyere tider lakseopdræt blevet en større del. Eksportmarkederne er EU, USA og Storbritannien samt i de senere år Kina og Rusland.

Det færøske arbejdsmarked er fleksibelt. Traditionelt er overskud af færøsk arbejdskraft i krisetider rejst til andre lande for at finde arbejde, og det er stadig et kendetegn ved den færøske arbejdsstyrke. Især har det danske arbejdsmarked været nemt for færinger at få adgang til i krisetider på Færøerne, men også i gode tider har mange færinger fundet arbejde uden for landet.

Indenlands har et veludbygget net af veje og tunneler knyttet de 18 øer sammen, således at ca. 90 % af befolkningen, hvoraf de ca. 40 % bor i Tórshavn, i 2020 havde maksimalt to timers bil- eller buskørsel for at kunne mødes, uafhængigt af færger. Bortset fra de ca. 5.000 indbyggere på Suðuroy, der er den eneste større ø uden direkte vejforbindelse til hovedstadsområdet, kan de fleste af landets indbyggere dermed bosætte sig, hvor de vil, og dagligt pendle til arbejde.

Sundheds- og velfærdssektoren er siden 1950’erne blevet udbygget efter skandinavisk model med økonomiskstøtte fra Danmark. Udfordringerne på dette område, bl.a. velfærdssygdomme og demografiske ændringer med en stadig ældre befolkning, ligner dem, som andre moderne velfærdssamfund har, men på Færøerne er fødselsraterne stadig højere end i flere andre vestlige velfærdssamfund. Den administrative del af folkeskolen blev på samme måde som sygehus- og forsorgsområdet overtaget af hjemmestyret i 1970’erne, mens den økonomiske og lovgivningsmæssige del først blev overtaget i 2002.

Planerne om at lægge flere områder ud til kommunerne har medført et ønske om at reducere antallet af de ofte meget små og ressourcefattige kommuner. Trods overvejende folkelig modstand har en del kommunesammenlægninger fundet sted, og en række tværkommunale samarbejder er vokset frem. På skole-, uddannelses-og forskningsområdet er der i løbet af 1900-tallet etableret institutioner på alle relevante områder, således at systemet siden begyndelsen af 00’erne har omfattet undervisning og forskning på alle niveauer samt relevant forskning på et færøsk universitet og sektorinstitutioner på internationalt niveau.

Den store økonomiske krise i 1990’erne forårsagede politisk turbulens og store forandringer, der fik længerevarende betydning for samfundet på stort set alle områder med omfattende arbejdsløshed og massiv fraflytning. Den økonomiske og sociale genrejsning skete dog på bemærkelsesværdig kort tid i perioden 1992‑96, men demografisk var der tale om en katastrofe, som det tog 20 år at komme over. Det måtte nødvendigvis få konsekvenser. En færøsk arbejdsløshedskasse blev etableret i 1992, og selve evalueringen af krisen førte til, at den økonomiske politik blev ændret grundlæggende. Samtidig blev det politiske system og administrationen reformeret med indførelse af negativ parlamentarisme og ministeransvarlighed. Efterdønningerne førte også til en større uafhængigheds trang i befolkningen, og politisk blev dette tydeligt til lagtingsvalget i 1998, hvor selvstændighedspartierne fik flertal. Den nye regeringskoalition indledte i år 2000 forhandlinger med regeringen om spørgsmålet. Forhandlingerne brød sammen med den konsekvens, at Landsstyret ensidigt valgte at reducere den økonomiske støtte fra Danmark med en tredjedel; spørgsmålet om en færøskforfatning, der er en udløber af forhandlingerne, har siden været aktuelt i færøsk politik i de perioder, hvor selvstændighedsfløjen er en del af regeringskoalitionen.

Det er imidlertid især sociale og fordelingspolitiske spørgsmål, også mellem de geografiske områder, som dominerer færøsk politik. Centrum-periferi-og højre-venstre-aksen er således dominerende i en økonomisk højkonjunktur på øerne, mens samhørighed-selvstændigheds-aksen har været underordnet i det foregående årti.

Læs videre om

Øerne, byerne og bygderne

Kort over sysler og kommuner.
Kort over sysler og kommuner.
Af .

Kommunernes indbyggertal pr. 1. januar 2022.

.

En marketalsbygd, også blot kaldet bygd, er fra gammel tid en geografisk og produktionsmæssig enhed. Den er takseret efter et gammelt jordmål til et nærmere bestemt marketal. En mørk (mark, flertal: merkur) er 16 gyllin, og 1 gyllin er 20 skinn. Den samlede jordejendom er takseret til 2.367 merkur, 6 gyllin og 16 skinn fordelt på 85 marketals bygder. Af dette er 1.285 merkur, 8 gyllin og 13 skinn fæstejord, som i dag også inkluderer den såkaldte beneficerede jord, der tidligere tilhørte præstegårdene. 1.081 merkur, 14 gyllin og 3 skinn er odelsjord eller privatejet jord.

Marketalsbygderne er stadig det faste grundlag for al matrikulering på Færøerne. Til stadfæstelse af de ældste bygders alder er der tradition for at bruge Hundabrævið (Hundebrevet) som kilde. Det er et brev skrevet mellem 1350 og 1400 fra lagmanden og lagrettemændene med en forordning om, hvor mange fårehunde der skulle være i bestemte navngivne bygder.

Forskellen mellem odelsjord og fæstejord er, at odelsjorden som enhver anden privat ejendom både kan arves og sælges. Fæstejorden tilhørte kongen, og kongsgårdene lejedes – altså fæstedes – af kongsbønder for et mindre gebyr. Som regel overtog den ældste søn gården efter sin far. Siden kongsjorden efter hjemmestyrets indførelse blev til landsjord, er fæstereglerne blevet mere fleksible. Præsterne havde deres gårde af den såkaldte beneficerede jord, der var en form for fæstejord og var en del af deres løn. Efterhånden som præsterne blev aflønnet i form af penge, blev den beneficerede jord til fæstejord, som andre kunne fæste. Tidligere hørte også noget af jorden til rigets adelsslægter, men den blev senere opkøbt privat og blev dermed en del af odelsjorden.

Normalt omfatter en mark både bøur (indmark) og hagi (udmark) samt strandrettigheder og rettigheder til fangst i fuglebjerge m.m., men undertiden kan betegnelsen omfatte enten indmark eller udmark alene. Indmarken er den opdyrkede jord, som omkranser bygden, mens udmarken er de uopdyrkede græsningsområder i fjeldet uden for indmarken. Indmarken er fordelt på de enkelte ejere og kunne før udskiftningen fra midten af 1900-tallet ligge meget spredt. Udmarken har fra gammel tid været fælleseje, men i den nyeste tid er også den i en vis udstrækning blevet udskiftet.

Da befolkningstallet voksede i løbet af 1800-tallet, opdyrkede man ikke alene mere jord i de gamle bygder ved at udvide indmarken inden for de gamle rammer. Man opdyrkede også nye enklaver i udmarken, kaldet gerði. Der blev desuden opdyrket såkaldte traðir (trøer). Det medførte, at der opstod flere niðursetubygdir (udflytterbygder) inden for de enkelte marketalsbygders territoriale områder. Marketalsmæssigt hører de stadig til den gamle bygd, men indmarken kom til at få en særlig status, der er hægtet på begrebet trøð, der oprindelig betød et indhegnet opdyrket areal i udmarken. En framatrikuleret trøð kunne lejes og ofte siden købes, når den var helt eller delvis færdigopdyrket. Derefter blev den privatejendom. Trøer var også almindelige i de gamle bygder. Udflytterbygderne opstod inden for de gamle bygdesamfunds rammer som et supplement til marketalsbygden, og enkelte af dem kom med tiden til at udvikle sig til store vigtige bygder, efter at fiskeri var blevet det vigtigste erhverv. Det gælder således Tvøroyri og senere også Runavík.

Marketalsbygderne er således gamle økonomiske og produktionsmæssige enheder, hvori den færøske bygdeidentitet i mange tilfælde stadig er følelsesmæssigt forankret, og i dag er marketallet mest relevant i forbindelse med fåreavl. Udflytterbygderne har efterhånden også udviklet deres egen identitet og har givet navn til et par af de største kommuner.

Større bygder kunne fra gammel tid bestå af spredte mindre býlingar (bydele). Disse býlingar er i flere bygder efterhånden vokset til sammenhængende helheder, men i enkelte bygder er de stadig synlige.

Indtil man fik landkommuner i 1872, havde man ikke haft anden lokal bestemmelsesret, end at det var de personer, der rådede over jordejendommen i marketalsbygderne, som gennem denne også bestemte det meste i lokalsamfundene. Det skete på grannastevna (grande- eller bystævne), hvor den enkelte ejer havde indflydelse i forhold til, hvor megen jord han eller hun rådede over. Jordejendommen var således det strukturerende grundlag i lokalsamfundene.

Sysler, sogne og præstegæld er begreber, som har rødder tilbage til middelalderen. Et syssel er en administrativ enhed med diverse administrative opgaver. Der er i dag seks sysler: Norðoya, Eysturoyar, Streymoyar, Vága, Sandoyar og Suðuroyar. Tidligere var der en sysselmand i hvert syssel, men antallet af syssel mænd er nu reduceret til tre, og en række af sysselmændenes tidligere opgaver er blevet overtaget af andre institutioner. De har dog stadig politimyndighed og varetager opgaver i forbindelse med grindefangsten og fordelingen af denne efter et særligt reglement. Sogne på Færøerne var som i det øvrige Norden relateret til kirken. Et præstegæld er betegnelsen for en præsts embedsdistrikt, hvortil der hørte flere sogne, som præsten betjente, og hvor han holdt prædiken i tur og orden. Antallet af præstegæld har ændret sig gennem årene og er ved deling blevet til flere. I 2021 varantallet af præstegæld 16, men det samlede antal præster højere.

Tórshavn blev i 1866 oprettet som en bykommune, og da landkommunerne oprettedes, brugte man de gamle præstegæld som organisationsprincip. Antallet af kommuner har ændret sig kraftigt gennem tiden, ligesom deres ansvarsområder har ændret sig. Blandt disse var fra 1872 varetagelsen af skolevæsen i bygderne, da skolepligten endeligt indførtes. Således blev de gamle almueskoler, som havde været i brug 1846‑54, der var en forsøgsperiode med skolepligt, på ny taget i brug, og nye opførtes.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler fra Trap Færøerne

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig