I perioden 1967-2020 er færøske bogudgivelser karakteriseret af store udsving i en samlet set stærkt voksende tendens. Det fremgår meget tydeligt, at udgivelsen af børnebøger tog fart i midten af 1980’erne, og at antallet af skønlitterære værker var lavt i kriseårene i begyndelsen af 1990’erne for derefter næsten at nå op på børnebøgernes niveau. Lærebogsudgivelserne er relativt konstante, mens faglitteraturen er øget betragteligt i løbet af perioden.
.

Den første bog med færøsk tekst udkom i 1822, og i både den og de næste syv, der blev udgivet frem til 1892, var der forklarende tekster på dansk. Den første bog skrevet udelukkende på færøsk blev udgivet i 1892. Siden er en moderne færøsk litteratur vokset frem, sådan at der nu årligt udkommer omkring 200 bøger, hvoraf ca. halvdelen er skøn- og børnelitteratur, og den anden halvdel er fag- og lærebøger.

1800-tallets folkeviser og nationalromantik

Jens Christian Oliver Djurhuus skrev sine digte på færøsk. Det er nye kvad, dvs. lange, fortællende digte i folkevisestil med hovedvægt på færøsk historie, som den berettes i Snorri Sturlusons Heimskringla. Sønnen Jens Hendrik Djurhuus fulgte i faderens fodspor, men fandt sine forlæg hos Saxo. Disse digte blev brugt i kædedansen, ligesom de mundtligt overleverede og anonyme kvad. Gennem indsamling blev de nedskrevet, og de udgjorde størstedelen af 1800-tallets færøske skønlitteratur. I slutningen af 1840’erne blev traditionen med at skrive færøsk efter udtalen erstattet af den Hammershaimbske retskrivning; samme Hammershaimb indsamlede og udgav også folkeviser.

I slutningen af 1800-tallet satte den nationale bevægelse skub i brugen af det færøske skriftsprog og affødte en lang række nationalromantiske sange, fortællinger og teaterstykker. Med en enkelt forløber i 1850 tog færøsk samtidsdigtning sin begyndelse i 1876, da færøske studenter på Regensen i København mødtes til fastelavnsfest og sang fædrelandssange. Disse sange blev udgivet som Føriskar vysur (Færøske viser) med titel, tekster og kommentarer på færøsk. Det skete i filologen Jakob Jakobsens nye alternative skriftform, som dog aldrig slog igennem. Ved århundredskiftet skærpedes nationalromantikken mod det politiske i digte af Jóannes Patursson og det religiøst højstemte i bl.a. det digt af Símun av Skarði, der senere blev Færøernes nationalsang, Tú alfagra land mítt fra 1906. Digtene, sangene og de øvrige tekster, der udkom i slutningen af 1800-tallet, definerede og lokaliserede Færøerne som et land med en egen selvstændig kultur.

1900-tallet

Den første roman på færøsk, Bábels-tornið fra 1909, er en naturalistisk slægtsroman, som beskriver de nationale tankers ankomst i midten af 1800-tallet og brydningen mellem traditionelle tankemønstre og nye strømninger. Romanens forfatter, højskolestifteren Rasmus Rasmussen, skrev under pseudonymet Regin í Líð og udgav også den første færøske novellesamling i 1912. I 1914 udgav Jens Hendrik Oliver Djurhuus den første moderne digtsamling, Yrkingar, som er påvirket af symbolismen, og hvor det nationale fremgår af storladne metaforer i kontrast til skarp kritik. Broderen, Hans Andrias Djurhuus, blev med sine digte, sange, børnerim og eventyr kært folkeeje og er det stadig.

Realisme

Forfatteren og billedkunstneren William Heinesen opnåede international berømmelse og var en central figur i det færøske kulturliv i midten af 1900-tallet.

.

Forfatteren Jóanes Nielsen på sit kontor i Tórshavn, hvor han bor tæt ved vandet.

.

Det fulgte med den politiske polarisering mellem dansk rigsenhed og selvstændighed, at det var progressivt at digte og skrive færøsk. Den internationalt kendteste forfatter, William Heinesen, skrev på dansk, hvilket blev udlagt som et tab for færøsk. Sprogforskeren og digteren Christian Matras udgav i 1935 den første færøske litteraturhistorie, hvori han udelod William Heinesen, som på det tidspunkt havde udgivet fire digtsamlinger og sin første roman, Blæsende Gry (1934). Heinesens gennembrudsroman var den satiriske krigsskildring Den sorte Gryde (1949), der efterfulgtes af den fabulerende fortælling fra Tórshavn De fortabte spillemænd (1950). I 1965 fik han Nordisk Råds litteraturpris for Det gode håb (1964). Heinesens forfatterskab omfatter syv digtsamlinger, syv romaner og syv novellesamlinger, men han blev ikke meget læst på Færøerne, før en række af hans værker blev oversat til færøsk i anledning af hans 75-årsdag. Disse oversættelser var led i bevægelsen, der stræbte efter at gøre færøsk litteratur étsproget.

Samtidig med at William Heinesen i 1930’erne skrev sine første realistiske romaner med socialistisk kant, debuterede Hans Jacob Jacobsen under pseudonymet Heðin Brú med udviklingsromanen bestående af de to bind Lognbrá (1930, Synsbedrag) og Fastatøkur (1937, Fast greb), som skildrer en bondedrengs opbrud fra det gamle bygdesamfund. Brús hovedværk, Feðgar á Ferð fra 1940 (på dansk: Fattigmandsære, 1963), kontrasterer den traditionelle og den moderne færøske mentalitet i humoristisk groteske modsætninger mellem forældregenerationen, der lever i en naturaløkonomi, og deres voksne børn, der lever af pengeløn. Brús noveller er stilsikre klassikere og havde i midten af 1900-tallet stor betydning for udviklingen af færøsk prosa.

Overgangen til fiskeri- og pengesamfund er fuldført i Martin Joensens roman Fiskimenn (Fiskere) fra 1946, der ligesom Fastatøkur på realistisk vis skildrer livet ombord på tidens fiskeskibe. Martin Joensens bidrag til genren er modsætningen mellem reder og fisker samt mellem arbejdere på land og fiskere, der udmønter sig i strejker og arbejdskampe. Samme tematikker genfindes i Joensens anden roman, Tað lýsir á landi (Det lysner på land) fra 1952.

Omkring 1960 var færøsk litteratur blevet étsproget i den forstand, at de forfattere, der nu debuterede, skrev på færøsk. De havde haft færøsk fra første skoledag, da det var blevet et fuldgyldigt skolefag i 1938, og undervisningssproget herefter var færøsk. Jens Pauli Heinesen tilhørte denne nye generation og debuterede med novellesamlingen Degningsælið (Morgenbygen) i 1953, som blev fulgt op af en række romaner om kunstnerproblematikker, højreorienterede kræfter i samfundet og det syv bind store erindringsværk Á ferð inn í eina óendaliga søgu (1980‑92).

Realismen fandt en ny samfundsengageret form hos Jóanes Nielsen. Han er en af de store nulevende forfattere, der både skriver romaner og digte, og debuterede i 1978. Han var en aktiv deltager i 1970’ernes politiske bevægelser på venstrefløjen og har udgivet ti digtsamlinger, de første med klare socialistiske synspunkter blandet med personlige erindringer. Disse har siden fået mere plads og er blevet kombineret med økokritiske temaer. Hans romaner skildrer arbejdskampe og sociale vilkår i dagens Tórshavn. Glansbílætasamlararnir (2005, på dansk: Glansbilledsamlerne, 2008) er en mindebog om unge mænds skæbner i 1950‑70’ernes Tórshavn og København og en levende skildring af mandlighedens udfordringer i det senmoderne færøske samfund.

Modernisme

Christian Matras skrev siden debuten Grátt, kátt og hátt: yrkingar fra 1926 digte om det færøske landskab. Men han rykkede endegyldigt digtningen ud af nationalromantikken mod modernistiske formtræk og eksistentielle temaer, der ligeledes gjorde sig gældende hos Regin Dahl og blev mere fremtrædende hos Karsten Hoydal, der præget af 1. Verdenskrigs rædsler og krav om nyorientering debuterede med samlingen Myrkrið reyða (Det røde mørke) i 1946. Gennemført modernistisk er Guðrið Helmsdals digtsamling lýtt lot (lun brise) fra 1961, der er bygget op af originale billedskabende digte. Steinbjørn B. Jacobsen debuterede med Heimkoma (Hjemkomst) i 1966, og hans senere digtsamlinger dyrker den ultrakorte, til tider konkrete modernisme. Rói Patursson debuterede med et brag i 1969 med en digtsamling uden titel, og i Líkasum (Ligesom) fra 1985, som han fik Nordisk Råds litteraturpris for året efter, kombinerer han en modernistisk form med sin tids politiske og kulturelle synspunkter. Heðin M. Klein, der på sin egen lavmælte måde deltog i 1960’ernes modernistiske opbrud, undersøger med langdigtet Tað orðið (2020) lyrikkens muligheder og begrænsninger i skildringer af tilværelsens små og store udfordringer.

Postmodernisme og økopoesi

Postmodernisme og dekonstruktion præger digtning og romankunst i 1900-tallets sidste årtier. Her opløses sprogets vante betydninger for at lade det med nye. 1960’ernes modernistiske gennembrud afløstes således i løbet af 1980’erne af en skrifttematisk orientering i lyrikken; en orientering, som særligt Tóroddur Poulsen og Carl Jóhan Jensen er eksponenter for. Tóroddur Poulsens digte har en karakteristisk underfundig tone, hvor ordene vrides ind og ud af sammenhænge og konstant skifter betydning; Carl Jóhan Jensens digte udfordrer læseren med mangetydige henvisninger til andre tekster eller ordenes etymologi. Efter nogle år som først og fremmest lyriker har han kastet sig over prosaen og udgivet store romaner, heriblandt den grotesk burleske Ó -, søgur um djevulskap (2013), der skildrer tildragelser på Færøerne over flere hundrede år og er fyldt med noter, som læseren indimellem bliver mere nysgerrig end oplyst af.

Sideløbende med skrifttematikken i lyrikken har man set en socialpsykologisk realisme udvikle sig i noveller af Hanus Kamban, Oddvør Johansen og Gunnar Hoydal. Til forskel fra Heðin Brú og Martin Joensens realisme er denne mere individorienteret. Oddvør Johansen debuterede med romanen Lívsins summar i 1982 (på dansk: Livets sommer, 1985) og fik med sin lette prosa straks mange læsere. I noveller, romaner og essays har hun siden fastholdt positionen som en af de mest læste færøske prosaforfattere. Hanus Kambans noveller har ofte en retrospektiv optik, der udfolder det forgangne ud fra en nutidig situation; han har ud over egen prosa oversat udenlandsk skønlitteratur til færøsk og udgivet monografier over andre forfattere. Gunnar Hoydal bevægede sig hurtigt fra novellerne over i romangenren. Et genkommende motiv i hans forfatterskab er rejsen og forholdet mellem det lille land i Nordatlanten og den store verden. Romanen Í havsins hjarta fra 2010 (på dansk: I havets hjerte, 2010) er et storladent forsøg på at skrive historien om Færøernes nationale bevægelse som slægtshistorie, begyndende med den danske præst Jørgen Falk Rønnes ankomst til øerne i 1889. Afrejsen, ankomsten og opholdet i det fremmede findes som motiv i mange noveller og romaner fra anden halvdel af 1900-tallet, således også i Bergtóra Hanusardóttirs roman Burtur (2006), der skildrer studieår i København.

Oddfríður Marni Rasmussen har ledt modernismen i en mere personlig retning med digte om egen opvækst, venner og forældre. Med romanen Ikki fyrr enn tá fra 2019 (på dansk: Først når, 2020) om en mands reaktioner på sin kones kamp mod en dødelig sygdom nåede han med en ligefrem og billedrig prosa ud til en stor læserskare. Det personlige kendetegner i endnu højere grad Katrin Ottarsdóttirs forfatterskab. Hun debuterede i 2012 med digtsamlingen Eru koparrør í himmiríki? (på dansk: Findes der kobberrør i himlen?, 2016), hvor en sindslidende mor og en selvudslettende far skildres fra et barns perspektiv.

Hybridformer

En øget refleksion over det nationale, sproget og naturen fandtes allerede i 1980’ernes digtning, til tider som ironi og pastiche. Men en ny og mere alvorlig gentænkning af relationerne mellem mennesker, natur og sprog findes i aktuel færøsk digtning, der også i formen søger mod et mere sammensat udtryk.

Kim Simonsen har især beskæftiget sig med natur og økokritik i sin lyrik, som indholdsmæssigt er tæt forbundet med hans virke som litteraturforsker; og han citerer gerne direkte fra videnskabelig litteratur i sine digte.

Trygvi Danielsen debuterede i 2013 med The Absent Silver King, som består både af digte, kortprosa og en cd, og engelsk forekommer både i titlen og i flere tekster. Udgivelsen er både et opbrud fra det étsprogede ideal og fra den traditionelle opfattelse af digtsamlingen som værk.

Udvidelsen af lyrikken mod det genre- og formmæssigt mere sammensatte blev især tydelig med Lív Maria Róadóttir Jægers stilsikre udgivelse Hvít sól i 2015 bestående af korte poetiske tekster om menneskelige relationer, erkendelse og sprog. Denne form videreudviklede hun i Eg skrivi á vátt pappír fra 2020 (på dansk: Jeg skriver på vådt papir, 2021). Anna Malan Jógvansdóttir har skrevet digte om menneskets plads i naturens kredsløb og udgav i 2019 den formmæssigt eksperimenterende Psykosudrotningin med undertitlen Hybrida.

Den populære krimigenre har Jógvan Isaksen med tyve romaner haft næsten eneret på at definere. Han bekender sig til den samfundsbevidste og debatterende nordiske krimi. Samtidig kommer en stærk bevidsthed om traditionen til udtryk, idet mange af bogtitlerne henviser til folkeviser, og romanerne refererer flittigt til nyere færøsk digtning.

Børnelitteratur på færøsk

Ved begyndelsen af 1900-tallet, kaldet barnets århundrede, kom litteratur på færøsk for børn på dagsordenen med det første børne- og ungdomsblad, Ungu Føroyar (De unge Færøer), i 1907. Det bragte fortællinger og digte præget af belærende indhold.

Lærere har været de bærende kræfter, både hvad angår at skrive og udgive børnelitteratur. Den folkekære forfatter Hans Andrias Djurhuus skrev den første digtsamling for børn, Barnarímur (1915), som ikke blot lærte børn, men også deres forældre og andre voksne at læse digte. Oversatte børnebøger har siden 1950’erne fyldt pænt i udgivelserne.

Det store spring fremad for børnelitteratur på færøsk skete i 1986, da lærerforeningen oprettede en børnebogklub med det formål at gøre det muligt at anskaffe sig billige bøger i hele landet. Bogklubben udsender otte bøger om året, mest oversatte, der er produceret i international samproduktion, hvilket har øget udvalget af bøger til børn i alle aldersgrupper betragteligt.

Børne- og ungdomslitteraturen udgives af BFL (Lærerforeningens bogforlag) og forlaget Sprotin, og hovedparten af udgivelserne er oversættelser. Forfatterne Bárður Oskarsson og Rakel Helmsdal er blevet oversat til mange sprog, og de har vundet både hjemlige og internationale priser, han for sine minimalistiske billedbøger og hun for sine fantasifulde fortællinger.

Barbara

Omslaget til den første udgave af Jørgen-Frantz Jacobsens roman Barbara fra 1939.

.

Jørgen-Frantz Jacobsens roman Barbara og dens efterliv illustrerer på eksemplarisk vis færøsk litteraturhistorie i koncentreret form. Den udkom posthumt i 1939 og bygger på et sagn om en kvinde og hendes ægteskaber med tre præster. Sagnet foregår i 1600-tallet, mens romanen er henlagt til 1700-tallet. Romanen er skrevet på dansk og hører dermed til den tosprogede periode i færøsk litteratur; den udkom først i færøsk oversættelse i 1972.

Barbara blev imidlertid hurtigt oversat til en række andre sprog, og den har været genstand for analyser af biografisk og historisk art, ligesom feministiske og postkoloniale studier har fokuseret på romanens virkemidler og mangefacetterede univers. Sidst men ikke mindst er romanen blevet filmatiseret flere gange, senest af Nils Malmros i 1997, hvilket har medvirket yderligere til dens udbredelse.

Et billede fra den danske instruktør Nils Malmros’ filmatisering af romanen Barbara. Den norske skuespiller Anneke von der Lippe spillede rollen som den færøske præstefrue og danske Lars Simonsen spillede hendes mand, den unge hr. Poul fra Danmark. Filmen havde premiere i København d. 2. oktober 1997 og fik en god modtagelse af kritikerne.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur på Færøerne

Læs også om

Se alle artikler om kultur

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig